• 6 سال پیش

  • 225

  • 01:21:27

معنای زندگی از نگاه فلسفی-11

پادکست های استاد ملکیان
2
2
0

معنای زندگی از نگاه فلسفی-11

پادکست های استاد ملکیان
  • 01:21:27

  • 225

  • 6 سال پیش

توضیحات
در جلسه سابق یا به تعبیر دقیق تری در جلسه اسبق بحث در باب استدلالی بود که می خواست معنای زندگی به معنای هدف زندگی را مبتنی کنه بر یک سری سلسله امور ما بعد الطبیعی – الهیاتی . از این نظر به این نوع معنادهی گاهی گفته می شود معنادهی متافیزیکال و تیولوژیکال. چرا ؟ چون در مورد استدلال تمام هم و غم و مستدلات این بود که بگن معنای زندگی به معنای هدف زندگی رو ما با عطف نظر به هدف خلقت تعیین می کنیم . بنابراین بحث ماورالاطبیعه پیش می کشیدند و فکر می کردن از طریق ردیابی هدف خلقت یا به تعبیر دقیق تر هدف خدا از خلقت می شه هدف زندگی ما آدمیان رو هم تعبیر کرد...

با صدای
مصطفی ملکیان

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads