• 6 سال پیش

  • 368

  • 01:46:24

فلسفه برای دانشجویان علوم انسانی

پادکست های استاد ملکیان
5
5
1

فلسفه برای دانشجویان علوم انسانی

پادکست های استاد ملکیان
  • 01:46:24

  • 368

  • 6 سال پیش

توضیحات
در این فایل صوتی استاد ملکیان در رابطه با موضوع فلسفه برای دانشجویان دانشکده انسانی صحبت میکنند. ایشان توضیح می دهند که ما به فلسفه ورزی به عنوان یک فرایند و به فلسفه به عنوان یک فراورده نگاه می کنیم. ما به فلسفیدن و فلسفه نیازمندیم نه به فلسفه خوانی که من اصلا با این واژه فلسفه خوانی موافق نیستم . مدعای بنده در این سخنرانی که بنده به آن معتقدم این است که دانشجویان علوم انسانی نیازمند دو چیزند. یکی فرایند فلسفیدن و دیگری فلسفه. اول چیزی که باید عرض بکنم این است که معمولا وقتی علوم انسانی رو برمی شمرن فلسفه را یکی از علوم انسانی بلکه مهمترین آن می دانند. بعدا توضیح خواهم داد که همه شاخه های فلسفه به علوم انسانی مربوط نیست. پس نمی توان فلسفه را در همه شاخه هایش از علوم انسانی دانست... خواهیم گفت چرا...

با صدای
مصطفی ملکیان

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads