• 6 سال پیش

  • 52

  • 06:56

کار آفرین محبوب من:جف بزوس و ایلان ماسک

آرمان وی سی
1
1
0

کار آفرین محبوب من:جف بزوس و ایلان ماسک

آرمان وی سی
  • 06:56

  • 52

  • 6 سال پیش

توضیحات
صحبت های کیارش حسینی قایم مقام مجموعه اکسل درباره ی جف بزوس و ایلان ماسک کارآفرینان محبوبشان.

shenoto-ads
shenoto-ads