• 1 سال پیش

  • 134

  • 08:13

پادکست شماره 169: منبع علوفه ای مناسب برای تغذیه گوساله های قطع شیر

رادیو آگرین تک
0
0
0

پادکست شماره 169: منبع علوفه ای مناسب برای تغذیه گوساله های قطع شیر

رادیو آگرین تک
  • 08:13

  • 134

  • 1 سال پیش

توضیحات
امروزه به پرورش گوساله های شیرخوار اهمیت زیادی داده می شود و تحقیقات زیادی در مورد آن شده است. اما قسمت مبهم پرورش تلیسه تغذیه گوساله های قطع شیر است. عموما گوساله های شیرخوار بعد از قطع شیر دچار افت رشد می شوند که می تواند تمام زحماتی که در دوره شیرخوارگی برای رشد انها کشیده شده است را از بین ببرد. به همین دلیل امروزه پرورش و رشد گوساله های قطع شیر حائز اهمیت زیادی شده است.

با صدای
دپارتمان_علمی_گروه_محسنیان

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads