• 1 سال پیش

  • 26

  • 30:28

ایرانشهر - قسمت چهارم

پادکست میدان فردوسی
0
0
0

ایرانشهر - قسمت چهارم

پادکست میدان فردوسی
  • 30:28

  • 26

  • 1 سال پیش

توضیحات
چهارمین قسمت از مجموعه ایرانشهر منتشر شد. . معرفی و تشریح جشن‌های موجود در ماه اردیبهشت : ۱- دوم اردیبهشت : جشن گردآوری گل‌ها و گیاهان دارویی از صحرا. ۲- سوم اردیبهشت : جشن اردیبهشتگان ۳- دهم اردیبهشت : جشن چلمو ( چهلم ِنوروز ) ۴- پانزدهم اردیبهشت : گاهنبار میدیوزرم . معرفی و تشریح جشن‌های موجود در ماه خرداد : ۱- اول خرداد : جشن ارغاسوان یا اریجاسوان ۲- ششم خرداد : جشن خردادگان ۳- بیست و نهم خرداد : جشن عید ماه ۴- سی و یکم خرداد : جشن آغاز تابستان.

با صدای
پیمان فیاض
فرشاد شهری
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads