• 2 سال پیش

  • 37

  • 47:05

میدان فردوسی - قسمت بیست و نهم

پادکست میدان فردوسی
0
0
0

میدان فردوسی - قسمت بیست و نهم

پادکست میدان فردوسی
  • 47:05

  • 37

  • 2 سال پیش

توضیحات
فصل اول میدان فردوسی : ۱- دفتر خسروان (سجاد آیدنلو) ۲- فردوسی و هویت‌شناسی‌ ایرانی (منصور رستگارفسایی) ۳- بازخوانی شاهنامه (مهدی قریب) ۴- مازهای راز (میرجلال‌الدین کزازی) ۵- در دامنه‌های کوه قاف (بهمن حمیدی) ۶- بوطیقا و سیاست در شاهنامه (محمود امیدسالار) ۷- سایه‌های شکارشده (بهمن سرکاراتی) ۸- مقدمه‌ای بر رستم و اسفندیار (شاهرخ مسکوب) ۹- فردوسی و شاهنامه‌سرایی (اسماعیل سعادت) ۱۰- از رنگ گل تا رنج خار (قدمعلی سرّامی) ۱۱- جامعه‌شناسی شاهنامه فردوسی (مهتا بذرافکن) ۱۲- شاهنامه از دیدگاه روانشناسی تحلیلی یونگ (اشرف خسروی) ۱۳- شاه ِنامه‌ها (سیروس شمیسا) ۱۴- جستاری چند در فرهنگ ایران (مهرداد بهار) ۱۵- حماسه داد (فرج‌الله میزانی با اسم مستعار جوانشیر) ۱۶- فرهنگ جغرافیای تاریخی شاهنامه (مهدی سیدی) . فصل دوم میدان فردوسی : ۱- از پاژ تا دروازه رزان (محمدجعفر یاحقی) ۲- پژوهش‌هایی در شاهنامه (کویاجی و جلیل دوست‌خواه) ۳- شاهنامه‌شناسی (مجموعه گفتارهای نخستین مجمع علمی بحث درباره شاهنامه) ۴- از اسطوره تا حماسه (سجاد آیدنلو) ۵- نارسیده ترنج (سجاد آیدنلو) ۶- نیم‌پخته‌ ترنج (سجاد آیدنلو) ۷- در حضرت سیمرغ (سجاد آیدنلو) ۸- گل رنج‌های کهن (جلال خالقی مطلق) ۹- سخن‌های دیرینه (جلال خالقی مطلق) ۱۰- زنان شاهنامه (جلال خالقی مطلق) ۱۱- ارمغان مور (شاهرخ مسکوب) ۱۲- شاهنامه در دو بازخوانی (شاهرخ مسکوب) ۱۳- فردوسی (محمدامین ریاحی) ۱۴- پیوند خرد و اسطوره در شاهنامه (کاظم موسوی و اشرف خسروی) ۱۵- جستارهای شاهنامه‌شناسی و مباحث ادبی (محمود امیدسالار) ۱۶- زندگی و مرگ پهلوانان در شاهنامه (محمدعلی اسلامی ندوشن) ۱۷- پنج گفتار در زمان و زندگی فردوسی (مهدی سیدی) ۱۸- خردنامه خرّمی (میرجلال‌الدین کزازی) ۱۹- (میرجلال‌الدین کزازی) ۲۰- درآمدی بر اندیشه و هنر فردوسی (سعید حمیدیان) ۲۱- فردوسی و شاهنامه (منوچهر مرتضوی) ۲۲- سخن‌های دانندگان (حامد مهراد) ۲۳- شش نمایشنامه از بهرام بیضایی با موضوع شاهنامه. . فصل سوم میدان فردوسی : ۱- فردوسی‌نامه (ملک‌الشعرای بهار) ۲- کتاب‌های محیط طباطبایی ۳- نگاهی به شاهنامه (پروفسور فضل‌الله رضا) ۴- فردوسی و شاهنامه او (سیدحسن تقی‌زاده) ۵- سرو ِسایه‌فکن (محمدعلی اسلامی ندوشن) ۶- فردوسی و شعر او (مجتبی مینوی) ۷- سرچشمه‌های فردوسی‌شناسی (محمدامین ریاحی) ۸- شاهنامه و فرهنگ ایران (جلال خالقی مطلق) ۹- نامورنامه (عبدالحسین زرین‌کوب) . دو کتاب استثناء : ۱- سوگ سیاوش (شاهرخ مسکوب) ۲- افول و سقوط شاهنشاهی ساسانی (پروانه پورشریعتی)

با صدای
پیمان فیاض
فرشاد شهری
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads