• 2 سال پیش

  • 56

  • 01:29:34

میدان فردوسی - قسمت بیست و پنجم

پادکست میدان فردوسی
1
1
0

میدان فردوسی - قسمت بیست و پنجم

پادکست میدان فردوسی
  • 01:29:34

  • 56

  • 2 سال پیش

توضیحات
بیست و پنجمین قسمت پادکست میدان فردوسی منتشر شد. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اولین قسمت از تشریح ِموضوعی ِکتاب جستاری چند در فرهنگ ایران اثر مهرداد بهار . گزیده‌ای مختصر از مطالب پادکست : با مقایسه اساطیر ایران با ریگ ودا متوجه می‌شویم که بخشی از اساطیر ایران تحت تاثیر ریگ‌ودا می‌باشد. بخشی از شخصیت رستم از شخصیت ایندره الهام گرفته است و بخشی نیز از شخصیت کریشنه نبرد رستم و افراسیاب درواقع همان نبرد ایندره با ورتره می‌باشد. داستان سیاوش ریشه در دو اسطوره‌ی خارجی دارد : ۱- اسطوره آتیس که مربوط به فریجی‌ها می‌باشد. ۲- اسطوره آدونیس که مربوط به فنیقیه است. داستان بیژن و منیژه ریشه در اسطوره ایشتر و تموز دارد. داستان رستم و اسفندیار تقلیدی از ایلیاد است؛ بخش ِنبرد ِهکتور با آشیل فرم تراژدی یک فرم ایرانی نیست و داستان هایی با محتوای تراژدی، الهام گرفته از خارج از ایران هستند. فرم ایرانی، نبرد میان شرّ ِمطلق با خیر ِمطلق است ( دیدگاه ِسیاه و سفید نسبت به شخصیت ها و اعتقادات، که هنوز هم ایرانیان به آن مبتلا هستند ). دید ِخاکستری و معتدل به شخصیت ها و سیر ِداستانی، یک عنصر خارجی است. سیاوش گرد همان کنگ دژ است. درواقع کنگ‌دژ از آسمان هبوط کرده است و سیاوش‌گرد را تشکیل داده است. ریشه‌یابی مفاهیم ِمذهبی، چون بهشت ، جهنم و سیر ِتکامل ِخدایان به خدای یگانه از منظر اسطوره. . تشریح جغرافیای تاریخی ری در شاهنامه همراه با یادی از جاویدنام بکتاش آبتین

با صدای
پیمان فیاض
فرشاد شهری
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads