• 1 سال پیش

  • 91

  • 01:10:47

ایرانشهر - قسمت سوم

پادکست میدان فردوسی
2
2
0

ایرانشهر - قسمت سوم

پادکست میدان فردوسی
  • 01:10:47

  • 91

  • 1 سال پیش

توضیحات
معرفی و تشریح جشن‌های موجود در ماه فروردین : ۱- اول فروردین : جشن نوروز ۲- ششم فروردین : جشن نوروز بزرگ ۳- دهم فروردین :جشن آبانگاه و جشن سددر ۴- سیزدهم فروردین : جشن سیزده به در ۵- هفدهم فروردین : جشن سروشگان ۶- نوزدهم فروردین : جشن فروردینگان ۷- بیست و هشتم فروردین : جشن رامش آغام

با صدای
پیمان فیاض
فرشاد شهری
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads