• 1 سال پیش

  • 4.3K

  • 01:21:27

6-9: جادوی ابزارهای سوشیال (آتوسا آهنگ - مدیر سوشیال نوین هاب)

رادیو رشدینو : هک رشد یا بازاریابی نوین به زبان فارسی
6
6
0

6-9: جادوی ابزارهای سوشیال (آتوسا آهنگ - مدیر سوشیال نوین هاب)

رادیو رشدینو : هک رشد یا بازاریابی نوین به زبان فارسی
  • 01:21:27

  • 4.3K

  • 1 سال پیش

توضیحات
رادیو رشدینو فصل 6 - قسمت 09 تعادل در چرخ زندگی خرید وردل در اوج اشتباه بود؟ رقیب جدید Airbnb سقوط آزاد Twitch

با صدای
امیرحسین ثقه الاسلامی
حامد موسوی
آتوسا آهنگ
[object Object]
[object Object]
[object Object]
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads