• 1 سال پیش

  • 6.8K

  • 01:47:49

6-7: مسیر مدیریت دیجیتال مارکتینگ (حمیدرضا سلیمانی - مدیر مارکتینگ صباویژن)

رادیو رشدینو : هک رشد یا بازاریابی نوین به زبان فارسی
6
6
0

6-7: مسیر مدیریت دیجیتال مارکتینگ (حمیدرضا سلیمانی - مدیر مارکتینگ صباویژن)

رادیو رشدینو : هک رشد یا بازاریابی نوین به زبان فارسی
  • 01:47:49

  • 6.8K

  • 1 سال پیش

توضیحات
مسیر مدیریت دیجیتال مارکتینگ

با صدای
امیرحسین ثقه الاسلامی
حامد موسوی
حمیدرضا سلیمانی
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
تگ ها
shenoto-ads
shenoto-ads