• 1 سال پیش

  • 5.8K

  • 02:04:01

6-8: مسیر رشد اتاقک (شهاب شهوازیان - مدیر عامل اتاقک)

رادیو رشدینو : هک رشد یا بازاریابی نوین به زبان فارسی
3
3
0

6-8: مسیر رشد اتاقک (شهاب شهوازیان - مدیر عامل اتاقک)

رادیو رشدینو : هک رشد یا بازاریابی نوین به زبان فارسی
  • 02:04:01

  • 5.8K

  • 1 سال پیش

توضیحات
فصل 6 اپیسود 8 قسمت 121 مهمان برنامه: شهاب شهوازیان (مدیر عامل اتاقک)

با صدای
امیرحسین ثقه الاسلامی
ایمان سرایی
شهاب شهوازیان
[object Object]
[object Object]
[object Object]
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads