• 5 سال پیش

  • 80

  • 17:01
گیمیفیکیشن، ابزاری برای معنابخشی

گیمیفیکیشن، ابزاری برای معنابخشی

کنفرانس سار
0
گیمیفیکیشن، ابزاری برای معنابخشی
  • 17:01

  • 80

  • 5 سال پیش

گیمیفیکیشن، ابزاری برای معنابخشی

کنفرانس سار
0

توضیحات
کنفرانس سار پاییز - رضا حسامی فر، پژوهشگر در حوزه بازی سازی برایمان می گوید که گیمیفیکیشن چیست و چه کاربردهایی دارد؟ و رویکرد شرکتشان برای بازی سازی و راهکار هایی برای جذاب تر کردن بازی را شرح می دهد.

با صدای
رضا حسامی فر

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads