• 5 سال پیش

  • 27

  • 17:26
فناوری و آرزوهای دیرینه انسان

فناوری و آرزوهای دیرینه انسان

کنفرانس سار
0
فناوری و آرزوهای دیرینه انسان
  • 17:26

  • 27

  • 5 سال پیش

فناوری و آرزوهای دیرینه انسان

کنفرانس سار
0

توضیحات
کنفرانس سار پاییز - وحید عطاری، مدیرهسته های کارآفرینی دانشگاه شریف سفر در زمان و عجایب دیگری که می شود با علم و تکنولوژی به واقعیت بپیونده...

با صدای
وحید عطاری

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads