• 2 سال پیش

  • 345

  • 03:53
1
0
  • 03:53

  • 345

  • 2 سال پیش

توضیحات
باید و نیست شعری از فریدون تولّلی با نوای ساز (https://www.instagram.com/naderfouladinasab) از #نادر_فولادی‌نسب (https://t.me/naderfouladinasab)اجرا #شهرزادفتوحی (https://t.me/ShahrzadArtandLife) تنظیم #مجتبی_میر‌سمیعی رفیقِ یکدله غم‌خوار و یار باید و نیست فغان! چه‌ها که در این روزگار باید و نیست دگر فریبِ کهن‌دوستان به هرزه مخور که این شرابِ کهن بی‌خمار باید و نیست فروختندم و ناقوسِ بس علاقه زدند وزین فضاحت‌شان ننگ و عار باید و نیست چراغ ِ تجربه افروز! زانکه در برِ عقل نشانِ بد‌منشان آشکار باید و نیست قرینِ حیرتم از چشم ِ گرم‌باور خویش که گاهِ شعبده بینای کار باید و نیست هنر نمودم و غافل شدم ز رنجِ حسود که در حریمِ منش اعتبار باید و نیست کنون جفا‌کش پروردگانِ خویشتنم که شرم‌شان برِ پروردگار باید و نیست ادب نماند و فضیلت نماند و درد نماند مدارِ نقدِ سخن بر عیار باید و نیست مگر به زلفِ تو آویزم ای امیدِ زوال! که رشته‌های دگر استوار باید و نیست #فریدون_توللی فلق ۱۲۹۸ شفق ۱۳۶۴ هنر و زندگی شهرزاد (https://t.me/ShahrzadArtandLife) @naderfouladinasab @ShahrzadArtandLife

با صدای
شعری از فریدون تولّلی
نوای ساز نادر فولادی‌نسب
اجرا شهرزاد فتوحی هنر و زندگی شهرزاد
تنظیم مجتبی میر‌سمیعی
@ShahrzadArtandLife

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads