• 3 سال پیش

  • 285

  • 12:13

«دلیر آمدی سعدیا در سخن» به قلم رضا ضیاء

هنر و زندگی شهرزاد
0
0
0

«دلیر آمدی سعدیا در سخن» به قلم رضا ضیاء

هنر و زندگی شهرزاد
  • 12:13

  • 285

  • 3 سال پیش

توضیحات
رادیو کرگدن •فراغتی و کتابی/ شط شیرین پرشوکت؛ ذکر قدما •«دلیر آمدی سعدیا در سخن» به قلم #رضا_ضیاء روایت #شهرزاد_فتوحی تنظیم از #مجتبی_‌میر‌سمیعی شماره۱۰۳ @kargadanmagazine @ShahrzadArtandLife

با صدای
به قلم رضا ضیا
از مجله کرگدن شماره ۱۰۳
اجرا شهرزاد فتوحی هنر و زندگی شهرزاد
تنظیم مجتبی میر‌سمیعی

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads