• 3 سال پیش

  • 308

  • 05:36
  • 05:36

  • 308

  • 3 سال پیش

توضیحات
عشق از #مجتبی_میر‌سمیعی از عشق با عشق بشنوید خوانش #شهرزادفتوحی تنظیم #مجتبی_میر‌سمیعی ? https://t.me/ShahrzadArtandLife/2906? https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10210111032237361&set=a.1181423140787&type=3&theater در یوتیوب بشنوید https://youtu.be/jVdmc1IwP3s #هنر‌و‌زندگی_شهرزاد @shahrzadartandlife

با صدای
نوشته‌ی مجتبی میر‌سمیعی
اجرا شهرزاد فتوحی
تنظیم مجتبی میر‌سمیعی
هنر و زندگی شهرزاد

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads