• 3 سال پیش

  • 315

  • 04:07

غزلی از بیدل دهلوی اجرا شهرزاد فتوحی نوای ساز نادر فولادی‌نسب

هنر و زندگی شهرزاد
1
1
0

غزلی از بیدل دهلوی اجرا شهرزاد فتوحی نوای ساز نادر فولادی‌نسب

هنر و زندگی شهرزاد
  • 04:07

  • 315

  • 3 سال پیش

توضیحات
غزلی از بیدل دهلوی جهان‌کورانه دارد سعی نخجیری به تاریکی به هرکس وارسی می‌افکند تیری به تاریکی چراغ دل به فکر این شبستان‌ گر نپردازد ندارد مردمک هم رنگ تقصیری به تاریکی امل سست است از نیرنگ این چرخ‌کهن یکسان خیالی چند می‌ریسد زن پیری به تاریکی به رنگ‌آمیزی عنقا جهانی می‌کشد زحمت تو هم زین رنگ می‌پرداز تصویری به تاریکی چه مقصد محمل ما ناتوانان می‌کشد بارت که عمری شد چو مو داریم شبگیری به تاریکی کرم چون خام شد تمییز نیک و بد نمی‌داند محبت بر مس ما هم زد اکسیری به تاریکی دلی روشن‌کن از تشویش این ظلمت‌سرا بگذر به‌جز فکر چراغت نیست تدبیری به تاریکی ندارد تلخکامی سرسری نگذشتن از حالم سیاهی کرده‌ام چون کاسه‌ی شیری‌ به تاریکی نفس‌ها سوختم تا شد سواد پیش پا روشن رسیدم همچو شمع اما پس از دیری به تاربکی کس از رمز گرفتاران دل آگه نشد بیدل قیامت کرده است آواز زنجیری به تاریکی #بیدل_دهلوی نوای ساز #نادر_فولادی‌نسب (https://t.me/naderfouladinasab) اجرا #شهرزادفتوحی (https://t.me/ShahrzadArtandLife) تنظیم #مجتبی_میر‌سمیعی در شنوتو، کست‌باکس، گوگل‌پادکست بشنوید: در یوتیوب بشنوید: https://youtu.be/VDAmoJXtW_s @naderfouladinasab @ShahrzadArtandLife

با صدای
غزلی از بیدل دهلوی
اجرا شهرزاد فتوحی
نوای ساز نادر فولادی‌نسب
تنظیم مجتبی میر‌سمیعی
هنر و زندگی شهرزاد

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads