• 3 سال پیش

  • 270

  • 07:34

از ترس مرگ زندگی متولد شده بود #امیراطهر_سهیلی/ کارگردان سینما با صدای شهرزادفتوحی

هنر و زندگی شهرزاد
0
0
0

از ترس مرگ زندگی متولد شده بود #امیراطهر_سهیلی/ کارگردان سینما با صدای شهرزادفتوحی

هنر و زندگی شهرزاد
  • 07:34

  • 270

  • 3 سال پیش

توضیحات
نوشته‌ای از امیر‌اطهر سهیلی خواندم بر دلم نشست. بلند خواندمش، بشنوید. https://t.me/amiratharsoheili/169 شور زندگی شاید مچاله کردن روزنامه است که آمار روزانه ویروس را مبسوط توضیح داده است و وصل کردنش به یک گلوله نخ و ساختن یک بادبادک است. ایسامو یوشی، شاعر ژاپنی، شعری دارد که دورترها در دفتری به زبان انگلیسی خوانده‌ و ترجمه کرده بودم: «زندگی کوتاه است/ عاشق شوید/ قبل از اینکه شکوفه‌های زرشکی از روی لبان شما محو شود/ قبل از اینکه حرارت جزر و مد دریای شما سرد شود/ چرا که دیگر فردا تکرار نمی‌شود، هیچ‌وقت/ زندگی کوتاه است/ عاشق شوید/ قبل از اینکه قایق دور شود روی امواج/ قبل از اینکه دستانی که روی شانه‌هایتان آرام گرفته‌اند، ضعیف شوند/ چرا که رسیدنی وجود ندارد جز در اکنون/ زندگی کوتاه است/ عاشق شوید/ امروز فقط یک بار است و تکرار نخواهد شد». از ترس مرگ زندگی متولد شده بود #امیراطهر_سهیلی/ کارگردان سینما روزنامه‌ی شهرٰآرا، ۱۷ فروردین ۱۳۹۹ با صدای #شهرزادفتوحی هنر و زندگی شهرزاد Shahrzad Art&Life @ShahrzadArtandLife

با صدای
نوشته‌ی #امیراطهر_سهیلی/ کارگردان سینما
اجرا شهرزاد فتوحی
هنر و زندگی شهرزاد
روزنامه‌ی شهرآرا

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads