• 2 سال پیش

  • 212

  • 21:35

• «پشت هیچستان» به قلم #هومان_دوراندیش

هنر و زندگی شهرزاد
0
0
0

• «پشت هیچستان» به قلم #هومان_دوراندیش

هنر و زندگی شهرزاد
  • 21:35

  • 212

  • 2 سال پیش

توضیحات
#رادیو_کرگدن • زندگی در پیش رو؛ مرگ • «پشت هیچستان» به قلم #هومان_دوراندیش روایت #شهرزاد_فتوحی شمارهٔ #۷۶ https://t.me/ShahrzadArtandLife/1718 @kargadanmagazine @ShahrzadArtandLife

با صدای
به قلم #هومان_دوراندیش
روایت #شهرزاد_فتوحی
تنظیم از #مجتبی_میر‌سمیعی
هنر و زندگی شهرزاد

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads