• 2 سال پیش

  • 259

  • 07:13

به یاد به.آذین ، اندیشمند، نویسنده و مترجم

هنر و زندگی شهرزاد
0
0
0

به یاد به.آذین ، اندیشمند، نویسنده و مترجم

هنر و زندگی شهرزاد
  • 07:13

  • 259

  • 2 سال پیش

توضیحات
به یاد به.‌آذین محمود اعتماد‌زاده اندیشمند ایرانی، نویسنده، مترجم ۱۳۸۵ـــــ۱۲۹۳ آدمی به آرمانی که در دل و جان دارد و می‌پروراند آدمی است. من تا جایی که توانسته‌ام خود را بسنجم، آرمان‌گرا بوده‌ام و هستم . آرمان نقشی زنده و زیباست، اما گریزپا . به دست هرگز نمی‌آید ، باید خواستش و در پی آن دوید، از پا ننشست. آرمانی که من بدان دل بسته‌ام، بهی است، آزادگی است، دادجویی و انصاف‌دهی است، خشنودی است. چنین آرمانی را برای شما هم آرزو دارم. بدرود! #محمود‌_اعتماد‌زاده #به_آذین In the Steppes of Central Asia (https://en.wikipedia.org/wiki/In_the_Steppes_of_Central_Asia) #Alexander_Borodin (موسیقی محبوبِ به‌.آذین) @ShahrzadArtandLife اینستاگرام: @behazin_mahmood.etemadzadeh سپهر به‌.‌آذین: @etkaveh

با صدای
محمود اعتماد‌زاده (به.آذین)
شهرزاد فتوحی (هنر و زندگی شهرزاد)

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads