• 2 سال پیش

  • 105

  • 07:53

دارالشفا، اولین بیمارستان تهران

رادیو پایتخت
0
0
0

دارالشفا، اولین بیمارستان تهران

رادیو پایتخت
  • 07:53

  • 105

  • 2 سال پیش

توضیحات
ما در این برنامه به شرح مختصری از تاریخچه اولین بیمارستان در تهران و موفعیت ملکی و سرنوشت این بیمارستان خواهیم پرداخت. امیدوارم که از شنیدن این برنامه لذت ببرید با سپاس از همراهی شما، رادیو پایتخت

با صدای
محمد علی ترشیزی

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads