• 2 سال پیش

  • 89

  • 13:45

عزاداری تهرانیان قدیم در محرم بخش پایانی

رادیو پایتخت
0
0
0

عزاداری تهرانیان قدیم در محرم بخش پایانی

رادیو پایتخت
  • 13:45

  • 89

  • 2 سال پیش

توضیحات
ما در این برنامه به شرح برگزاری تمامی مراسمات و پیدایی بخشی از آنها و تزئینات و اعتقادات و رفتار مسیحیان و کلیمیان و درمان ها و شفا یافتن در این دو ماه خواهیم پرداخت. امیدوارم که از شنیدن این برنامه لذت ببرید با سپاس از همراهی شما، رادیو پایتخت

shenoto-ads
shenoto-ads