• 2 سال پیش

  • 112

  • 15:14

عزاداری تهرانیان قدیم در محرم بخش چهارم

رادیو پایتخت
0
0
0

عزاداری تهرانیان قدیم در محرم بخش چهارم

رادیو پایتخت
  • 15:14

  • 112

  • 2 سال پیش

توضیحات
ما در این برنامه به شرح برگزاری تمامی مراسمات و پیدایی بخشی از آنها و تزئینات و اعتقادات و رفتار مسیحیان و کلیمیان و درمان ها و شفا یافتن در این دو ماه خواهیم پرداخت. امیدوارم که از شنیدن این برنامه لذت ببرید با سپاس از همراهی شما، رادیو پایتخت

با صدای
محمد علی ترشیزی

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads