• 2 سال پیش

  • 116

  • 13:32

عزاداری تهرانیان قدیم در محرم بخش اول

رادیو پایتخت
0
0
0

عزاداری تهرانیان قدیم در محرم بخش اول

رادیو پایتخت
  • 13:32

  • 116

  • 2 سال پیش

توضیحات
ما در این برنامه به شرح برگزاری تمامی مراسمات و پیدایی بخشی از آنها و تزئینات و اعتقادات و رفتار مسیحیان و کلیمیان و درمان ها و شفا یافتن در این دو ماه خواهیم پرداخت. امیدوارم که از شنیدن این برنامه لذت ببرید

با صدای
محمد علی ترشیزی
محمد علی ترشیزی
محمد علی ترشیزی
محمد علی ترشیزی

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads