• 2 سال پیش

  • 127

  • 20:29

تاریخچه تعزیه در تهران از نگاه سیاحان خارجی

رادیو پایتخت
1
1
1

تاریخچه تعزیه در تهران از نگاه سیاحان خارجی

رادیو پایتخت
  • 20:29

  • 127

  • 2 سال پیش

توضیحات
ما در این برنامه به شرح مختصری از تاریخچه تعزیه در تهران از نگاه سیاحان خارجی که مدتی در ایران اقامت داشته اند خواهیم پرداخت. . امیدوارم که از شنیدن این برنامه لذت ببرید با سپاس از همراهی شما، رادیو پایتخت

با صدای
محمد علی ترشیزی

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads