• 6 سال پیش

  • 10

  • 08:28

گفتگو باحیدر رضایی

آوای تیوال
10
10
0

گفتگو باحیدر رضایی

آوای تیوال
  • 08:28

  • 10

  • 6 سال پیش

توضیحات
گفتگوی تیوال با حیدر رضایی / نویسنده و کارگردان. گفتگو کننده: مهشاد حجتی درباره نمایش هشت

shenoto-ads
shenoto-ads