• 7 سال پیش

  • 25

  • 10:03

گفتگو با محمد مهاجران

آوای تیوال
0
0
0

گفتگو با محمد مهاجران

آوای تیوال
  • 10:03

  • 25

  • 7 سال پیش

توضیحات
گفتگوی تیوال با محمد مهاجران / کارگردان. گفتگو کننده: نازنین موسوی درباره نمایش شب‌های روشن روزهای تاریک

با صدای
محمد مهاجران
نازنین موسوی

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads