• 6 سال پیش

  • 21

  • 09:18

گفتگو با یاشار بیک زاده

آوای تیوال
0
0
0

گفتگو با یاشار بیک زاده

آوای تیوال
  • 09:18

  • 21

  • 6 سال پیش

توضیحات
گفتگوی تیوال با یاشار بیک زاده / کارگردان. گفتگو کننده: پرند محمدی درباره نمایش همان همیشگی

با صدای
یاشار بیک زاده
پرند محمدی

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads