• 5 سال پیش

  • 21

  • 09:18
گفتگو با یاشار بیک زاده

گفتگو با یاشار بیک زاده

آوای تیوال
0
گفتگو با یاشار بیک زاده
  • 09:18

  • 21

  • 5 سال پیش

گفتگو با یاشار بیک زاده

آوای تیوال
0

توضیحات
گفتگوی تیوال با یاشار بیک زاده / کارگردان. گفتگو کننده: پرند محمدی درباره نمایش همان همیشگی

با صدای
یاشار بیک زاده
پرند محمدی

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads