• 6 سال پیش

  • 16

  • 20:08

گفتگو با مهرداد خامنه ای

آوای تیوال
14
14
0

گفتگو با مهرداد خامنه ای

آوای تیوال
  • 20:08

  • 16

  • 6 سال پیش

توضیحات
گفتگوی تیوال با مهرداد خامنه ای / کارگردان. گفتگو کننده: رسول حسینی درباره نمایش شازده‌ کوچولو

با صدای
رسول حسینی
مهرداد خامنه ای

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads