• 5 سال پیش

  • 15

  • 20:08
گفتگو با مهرداد خامنه ای

گفتگو با مهرداد خامنه ای

آوای تیوال
0
گفتگو با مهرداد خامنه ای
  • 20:08

  • 15

  • 5 سال پیش

گفتگو با مهرداد خامنه ای

آوای تیوال
0

توضیحات
گفتگوی تیوال با مهرداد خامنه ای / کارگردان. گفتگو کننده: رسول حسینی درباره نمایش شازده‌ کوچولو

با صدای
رسول حسینی
مهرداد خامنه ای

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads