• 7 سال پیش

  • 0

  • 13:47

گفتگو با نازیار عمرانی

آوای تیوال
0
0
0

گفتگو با نازیار عمرانی

آوای تیوال
  • 13:47

  • 0

  • 7 سال پیش

توضیحات
گفتگوی تیوال با نازیار عمرانی / نویسنده و کارگردان. گفتگو کننده: آریو راقب کیانی درباره نمایش قیطریه

با صدای
نازیار عمرانی
آریو راقب کیانی

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads