• 6 سال پیش

  • 45

  • 13:47
گفتگو با نازیار عمرانی

گفتگو با نازیار عمرانی

آوای تیوال
0
گفتگو با نازیار عمرانی
0
0

گفتگو با نازیار عمرانی

آوای تیوال
  • 13:47

  • 45

  • 6 سال پیش

توضیحات
گفتگوی تیوال با نازیار عمرانی / نویسنده و کارگردان. گفتگو کننده: آریو راقب کیانی درباره نمایش قیطریه

با صدای
نازیار عمرانی
آریو راقب کیانی

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads