• 6 سال پیش

  • 17

  • 12:23
گفتگو با آیدا کیخانی

گفتگو با آیدا کیخانی

آوای تیوال
0
گفتگو با آیدا کیخانی
0
0

گفتگو با آیدا کیخانی

آوای تیوال
  • 12:23

  • 17

  • 6 سال پیش

توضیحات
گفتگوی تیوال با آیدا کیخایی / کارگردان. گفتگو کننده: حسین کوهی درباره نمایش آیس لند

با صدای
آیدا کیخانی
حسین کوهی

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads