• 6 سال پیش

  • 11

  • 11:59
گفتگوی تیوال با رامین سیار دشتی

گفتگوی تیوال با رامین سیار دشتی

آوای تیوال
5
گفتگوی تیوال با رامین سیار دشتی
5
0

گفتگوی تیوال با رامین سیار دشتی

آوای تیوال
  • 11:59

  • 11

  • 6 سال پیش

توضیحات
گفتگوی تیوال با رامین سیار دشتی / نویسنده و کارگردان. گفتگو کننده: مهشاد حجتی درباره نمایش تولد غم انگیز پسرآهنی

با صدای
مهشاد حجتی
رامین سیار دشتی

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads