• 6 سال پیش

  • 26

  • 08:53

گفتگو با فهیمه پناه آذر

آوای تیوال
4
4
1

گفتگو با فهیمه پناه آذر

آوای تیوال
  • 08:53

  • 26

  • 6 سال پیش

توضیحات
گفتگوی تیوال با فهیمه پناه آذر / مدیر روابط عمومی سی و پنجمین جشنواره تیاتر فجر. گفتگو کننده: محمد عسگری

با صدای
فهیمه پناه آذر
محمد عسگری

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads