• 5 سال پیش

  • 17

  • 08:53
گفتگو با فهیمه پناه آذر

گفتگو با فهیمه پناه آذر

آوای تیوال
4
گفتگو با فهیمه پناه آذر
  • 08:53

  • 17

  • 5 سال پیش

گفتگو با فهیمه پناه آذر

آوای تیوال
4

توضیحات
گفتگوی تیوال با فهیمه پناه آذر / مدیر روابط عمومی سی و پنجمین جشنواره تیاتر فجر. گفتگو کننده: محمد عسگری

با صدای
فهیمه پناه آذر
محمد عسگری

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads