• 5 سال پیش

  • 14

  • 24:52
مجله صوتی هم گام با سی و پنجمین جشنواره بین المللی تیاتر فجر

مجله صوتی هم گام با سی و پنجمین جشنواره بین المللی تیاتر فجر

آوای تیوال
2
مجله صوتی هم گام با سی و پنجمین جشنواره بین المللی تیاتر فجر
  • 24:52

  • 14

  • 5 سال پیش

مجله صوتی هم گام با سی و پنجمین جشنواره بین المللی تیاتر فجر

آوای تیوال
2

توضیحات
مجله صوتی هم گام با سی و پنجمین جشنواره بین المللی تیاتر فجر اجرا: نازنین موسوی گفتگو با هنرمندان: رضا کیانیان، حمیدرضا نعیمی، سام کبودوند، اتابک نادری، سعید دشتی، علیرضا داوری، امیر امیدی راد گزارشگران: آریو راقب کیانی، حسین کوهی، محمد عسگری درباره نمایش های: قاقمان، پنجگانه خون،خور، ملمداس، جزیره، حادثه در ویشی، خواب زمستانی، دوازده

shenoto-ads
shenoto-ads