• 6 سال پیش

  • 13

  • 11:20

گفتگو با عوامل نمایش لوسیا

آوای تیوال
0
0
0

گفتگو با عوامل نمایش لوسیا

آوای تیوال
  • 11:20

  • 13

  • 6 سال پیش

توضیحات
گزارش آوای تیوال از نمایش لوسیا گفتگو با - شهاب مهربانپور/ کارگردان - سپهر زمانی/ بازیگر - مهدیه طاهری/ بازیگر - مهدی حسینی نیا/ بازیگر گفتگو کننده: محمد عسگری درباره نمایش لوسیا

shenoto-ads
shenoto-ads