• 5 سال پیش

  • 13

  • 11:20
گفتگو با عوامل نمایش لوسیا

گفتگو با عوامل نمایش لوسیا

آوای تیوال
12
گفتگو با عوامل نمایش لوسیا
  • 11:20

  • 13

  • 5 سال پیش

گفتگو با عوامل نمایش لوسیا

آوای تیوال
12

توضیحات
گزارش آوای تیوال از نمایش لوسیا گفتگو با - شهاب مهربانپور/ کارگردان - سپهر زمانی/ بازیگر - مهدیه طاهری/ بازیگر - مهدی حسینی نیا/ بازیگر گفتگو کننده: محمد عسگری درباره نمایش لوسیا

shenoto-ads
shenoto-ads