• 5 سال پیش

  • 17

  • 12:25
گفتگو با عوامل نمایش آشپزخانه

گفتگو با عوامل نمایش آشپزخانه

آوای تیوال
9
گفتگو با عوامل نمایش آشپزخانه
  • 12:25

  • 17

  • 5 سال پیش

گفتگو با عوامل نمایش آشپزخانه

آوای تیوال
9

توضیحات
گزارش آوای تیوال از نمایش آشپزخانه گفتگو با - محمدرضا رادمند/ کارگردان - پدرام صمدی/ بازیگر - نوشین مسعودیان/ بازیگر - امیر جنانی/ بازیگر گفتگو کننده: محمد عسگری درباره نمایش آشپزخانه

با صدای
محمد عسگری
ul
عوامل نمایش آشپزخانه

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads