• 6 سال پیش

  • 24

  • 12:25

گفتگو با عوامل نمایش آشپزخانه

آوای تیوال
0
0
0

گفتگو با عوامل نمایش آشپزخانه

آوای تیوال
  • 12:25

  • 24

  • 6 سال پیش

توضیحات
گزارش آوای تیوال از نمایش آشپزخانه گفتگو با - محمدرضا رادمند/ کارگردان - پدرام صمدی/ بازیگر - نوشین مسعودیان/ بازیگر - امیر جنانی/ بازیگر گفتگو کننده: محمد عسگری درباره نمایش آشپزخانه

با صدای
محمد عسگری
ul
عوامل نمایش آشپزخانه

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads