• 5 سال پیش

  • 24

  • 15:22
گفتگو با نادر نادر پور

گفتگو با نادر نادر پور

آوای تیوال
11
گفتگو با نادر نادر پور
  • 15:22

  • 24

  • 5 سال پیش

گفتگو با نادر نادر پور

آوای تیوال
11

توضیحات
گفتگوی تیوال با نادر نادرپور / نویسنده و کارگردان. گفتگو کننده: نازنین موسوی درباره نمایش عمارتی در برف

با صدای
نادر نادر پور
نازنین موسوی

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads