• 7 سال پیش

  • 34

  • 15:22

گفتگو با نادر نادر پور

آوای تیوال
0
0
0

گفتگو با نادر نادر پور

آوای تیوال
  • 15:22

  • 34

  • 7 سال پیش

توضیحات
گفتگوی تیوال با نادر نادرپور / نویسنده و کارگردان. گفتگو کننده: نازنین موسوی درباره نمایش عمارتی در برف

با صدای
نادر نادر پور
نازنین موسوی

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads