• 3 سال پیش

  • 756

  • 07:32

روایت کرونا - قسمت ششم - جهاد بدون مرز

رادیو روایت
0
0
0

روایت کرونا - قسمت ششم - جهاد بدون مرز

رادیو روایت
  • 07:32

  • 756

  • 3 سال پیش

توضیحات
خاکریز هایی که در بیمارستان قرار گرفتند. جهادگرانی که اسلحه زمین گذاشته و دست یاری به سوی بیمارهای کرونایی دراز کردند. جهادگرانی که عشق، مرز جهادشان را روشن میکند. در این قسمت خاطره ی یکی از نیروهای مدافع حرم را میشنویم که حضور در بیمارستان های کرونایی و خدمت به بیماران و کادر درمان را در امتداد حضور در جبهه ی مقاومت میداند.

با صدای
فرهاد نقدی

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads