• 3 سال پیش

  • 956

  • 13:09

روایت کرونا - قسمت اول - شب عملیات

رادیو روایت
2
2
2

روایت کرونا - قسمت اول - شب عملیات

رادیو روایت
  • 13:09

  • 956

  • 3 سال پیش

توضیحات
در این پادکست روایت ارسال نامه ی طلاب جهادی به دانشگاه علوم پزشکی قم برای حضور در بیمارستان های کرونایی و خدمت به بیماران و کمک به کادر پزشکی را میشنوید. نامه ای که سرمنشاء خیرات فراوانی بود. بعد از این نامه نیروهای جهادی زیادی برای خدمت رسانی به بیمارستان ها ثبت نام کردند.

با صدای
حسین کاظم زاده
علی اصغر محمدی راد
علی حسین زاده
علی مهدیان
علی خانی

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads