• 3 سال پیش

  • 825

  • 03:07

مکتب امام

رادیو روایت
4
4
0

مکتب امام

رادیو روایت
  • 03:07

  • 825

  • 3 سال پیش

توضیحات
انقلاب اسلامی به رهبری امام خمینی (ره)، مسیر تاریخ را که به سمت جنگ تمام عیار دنیا گرایان جهان بود و تمامی تلاششان فراموشی خدا و الاهیات بود را تغییر داد و جمهوری اسلامی را به عنوان یک حکومت نمونه که هدفش ایجاد نسبت صحیحی بین دین و دنیا است را در جهان مطرح کرد. انقلاب اسلامی یک انقلاب چند بعدی میباشد که در همه ی حوزه های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی تغییرات اساسی ایجاد کرده است.

shenoto-ads
shenoto-ads