• 3 سال پیش

  • 790

  • 09:40

روایت کرونا - قسمت پنجم- آقام گَلدی

رادیو روایت
1
1
1

روایت کرونا - قسمت پنجم- آقام گَلدی

رادیو روایت
  • 09:40

  • 790

  • 3 سال پیش

توضیحات
روایت کرونا - قسمت پنجم - آقام گَلدی روایت حال و هوای یکی از نیروهای جهادی در غسالخانه ی بهشت معصومه قم نگاهی به شرایط کاری غسالهای جهادی در دوران کرونا ترس، تنهایی و مرگ، علی حسین زاده را احاطه کرده بود ولی مانع از جهاد او نشد در این قسمت خاطره ی روز دوم کاری علی حسین زاده در غسالخانه ی بهشت معصومه ی قم را میشنویم. تصور کنید، زیپ کاور جنازه ای را میکشید و وقتی صورتش نمایان میشود، او را بشناسید... مدت زمان پادکست : 9 دقیقه و 40 ثانیه

با صدای
علی حسین زاده

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads