• 5 سال پیش

  • 70

  • 01:36
از پنجره دیگران به هستی نگاه کن

از پنجره دیگران به هستی نگاه کن

پادکست های استاد ملکیان
3
از پنجره دیگران به هستی نگاه کن
  • 01:36

  • 70

  • 5 سال پیش

از پنجره دیگران به هستی نگاه کن

پادکست های استاد ملکیان
3

توضیحات
برای درست اندیشیدن باید بتوانیم پشت پنجره دیگران هم بایستیم و از پنجره های دیگران هم به هستی نگاه کنیم. هر کس از پشت پنجره ذهن خودش داره جهان رو می بینه. تعلیم و تربیت اخلاقی - مصطفی ملکیان

با صدای
مصطفی ملکیان

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads