• 5 سال پیش

  • 153

  • 01:31:48
اقسام محبت و آسیب های امور خیریه

اقسام محبت و آسیب های امور خیریه

پادکست های استاد ملکیان
1
اقسام محبت و آسیب های امور خیریه
  • 01:31:48

  • 153

  • 5 سال پیش

اقسام محبت و آسیب های امور خیریه

پادکست های استاد ملکیان
1

توضیحات
اقسام محبت یا عشق یا مهر یا هر چیز دیگری که اسم آن را می گذاریم از دیدگاه استاد ملکیان. مصطفی ملکیان در این فایل صوتی محبت را به 3 قسم تقسیم بندی می کند و راجع به یکی از آنها به تفصیل صحبت می کند.

با صدای
مصطفی ملکیان

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads