• 6 سال پیش

  • 194

  • 01:31:48

اقسام محبت و آسیب های امور خیریه

پادکست های استاد ملکیان
2
2
0

اقسام محبت و آسیب های امور خیریه

پادکست های استاد ملکیان
  • 01:31:48

  • 194

  • 6 سال پیش

توضیحات
اقسام محبت یا عشق یا مهر یا هر چیز دیگری که اسم آن را می گذاریم از دیدگاه استاد ملکیان. مصطفی ملکیان در این فایل صوتی محبت را به 3 قسم تقسیم بندی می کند و راجع به یکی از آنها به تفصیل صحبت می کند.

با صدای
مصطفی ملکیان

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads