• 6 سال پیش

  • 612

  • 01:08:29

سخنرانی شوق زندگی ، میل به خودکشی

پادکست های استاد ملکیان
5
5
0

سخنرانی شوق زندگی ، میل به خودکشی

پادکست های استاد ملکیان
  • 01:08:29

  • 612

  • 6 سال پیش

توضیحات
شوق به زندگی و میل به خودکشی امروز جمعه و در آخرین روز برگزاری کنگره کشوری روانپزشکان در تهران ، استاد مصطفی ملکیان ؛ دین پژوه و پژوهشگر فلسفه اخلاق یک سخنرانی با موضوع " شوق زندگی و میل به خودکشی " در این کنگره ارایه نمودند که پیشنهاد می کنیم به سرفصل ها و چکیده سخنان ایشان توجه بفرمایید . راهکارهای توصیه ‌شده توسط استاد ملکیان برای پیشگیری ازبروز فکر خودکشی براساس منابع فلسفی،عارفانه و ادبیات به شرح زیر می باشد : 1. زندگی کردن در اینجا و اکنون 2. عدم التفات به ارزش‌داوری‌های دیگران 3. عدم مقایسه و مسابقه با دیگران 4. کنش بدون توجه به نتیجه 5. توجه به تنهایی تراژیک زندگی 6. تفکیک بین عشق و دلبستگی 7. دانستن تفاوت قانون‌نما و قانون 8. پذیرش ریاضت گریزناپذیر زندگی 9. پذیرش بی‌ثباتی جهان 10. توجه به پیش‌بینی‌ناپذیری زندگی 11. نداشتن انتظار روحی بیش‌ازحد از خود 12. عدم پذیرش مسیولیت زندگی دیگران 13. توجه به سهم کوچک ما در جهان 14. حرکت در جهت افزودن تعداد گزینه‌های زندگی 15. توجه به ناسازگاری آزادی با بی‌مسیولیتی 16. پذیرش عدم امکان زندگی بدون درد و رنج 17. معناسازی به‌جای معنایابی برای زندگی 18. توجه به بودن‌ها به‌جای داشتن‌ها

با صدای
مصطفی ملکیان

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads