• 6 سال پیش

  • 201

  • 10:05

چگونه تکبر نسبت به دیگران را کنار بگذاریم؟

پادکست های استاد ملکیان
17
17
0

چگونه تکبر نسبت به دیگران را کنار بگذاریم؟

پادکست های استاد ملکیان
  • 10:05

  • 201

  • 6 سال پیش

توضیحات
اگر بهره هوشی شما بالاست، اگر حافظه شما قوی است ، اگر زیبایی جسمانی دارید، آیا این ها را خودتان درست کردید؟ سخنرانی های استاد مصطفی ملکیان

با صدای
مصطفی ملکیان

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads