• 5 سال پیش

  • 228

  • 04:07
چگونه گستره دانایی ها و توانایی هایمان را افزایش دهیم؟

چگونه گستره دانایی ها و توانایی هایمان را افزایش دهیم؟

پادکست های استاد ملکیان
2
چگونه گستره دانایی ها و توانایی هایمان را افزایش دهیم؟
  • 04:07

  • 228

  • 5 سال پیش

چگونه گستره دانایی ها و توانایی هایمان را افزایش دهیم؟

پادکست های استاد ملکیان
2

توضیحات
آن چه در گستره قدرت و علم شماست اگر اعمال بکنید ، گستره قدرتتان بیشتر می شود. سخنرانی های استاد مصطفی ملکیان

با صدای
مصطفی ملکیان

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads