• 6 سال پیش

  • 193

  • 09:51

رضایت همه مردم قابل تحصیل نیست

پادکست های استاد ملکیان
5
5
0

رضایت همه مردم قابل تحصیل نیست

پادکست های استاد ملکیان
  • 09:51

  • 193

  • 6 سال پیش

توضیحات
یک قانون هستی: "نمیتوان چنان زندگی کرد که رضایت همه بدست بیاید." هر جور زندگی بکنید یه عده برای شما هورا می کشند و یه عده هو می کنند. رضای همه مردم به دست نخواهد آمد.

با صدای
مصطفی ملکیان

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads