• 6 سال پیش

  • 122

  • 11:31

جهان هستی یک پازل است

پادکست های استاد ملکیان
2
2
0

جهان هستی یک پازل است

پادکست های استاد ملکیان
  • 11:31

  • 122

  • 6 سال پیش

توضیحات
جهان هستی یک پازلی است که هیچ دو خانه ی آن یکسان نیست ما برای آرام گرفتن باید خانه ی خودمان را بیابیم. چرا که هر کدام از ما باید یه خونه از این پازل رو پر کنیم . اگر خونه ای که باید پر کنید را پیدا نکنید ، در هر خونه ای دیگر قرارتون بدن شما آرام و قرار نخواهید داشت. و تا آخر عمر از خود رضایت نخواهید داشت. تعلیم و تربیت اخلاقی - مصطفی ملکیان

با صدای
مصطفی ملکیان

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads