• 3 سال پیش

  • 51

  • 31:19

بیست و چهار - با مانیبال خداحافظی کنید

بیومکاترونیک
1
1
0

بیست و چهار - با مانیبال خداحافظی کنید

بیومکاترونیک
  • 31:19

  • 51

  • 3 سال پیش

توضیحات
برای مطالعه توضیحات تکمیلی به لینک زیر مراجعه فرمایید. https://wp.kntu.ac.ir/delrobaei/BiomechatronicSystems.html

با صدای
مهندس مهسا علیدادی

رده سنی
محتوای تمیز
تگ ها
shenoto-ads
shenoto-ads