• 3 سال پیش

  • 111

  • 54:47

عصر جدید کارآفرینی | آماطوری با حسین طاهری

امیرحسین نعماوی‌زاده
1
1
0

عصر جدید کارآفرینی | آماطوری با حسین طاهری

امیرحسین نعماوی‌زاده
  • 54:47

  • 111

  • 3 سال پیش

توضیحات
سی‌وششمین برنامه آماطوری، من امیرحسین نعماوی‌زاده گفت‌وگویی دارم با حسین طاهری متخصص هک رشد با موضوع: «عصر جدید کارآفرینی» https://instagram.com/amirnamavi

با صدای
حسین طاهری
امیرحسین نعماوی‌زاده

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads